Pulunuzu etibara yatırın

Az riskli və dayanıqlığı ilə bilinən istiqrazları bizdən əldə edin
19.09.2019 cu il tarixli AZ2004019462 saylı qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçən hər birinin nominal dəyəri 1000 (bir min) ABŞ dolları olan 1000 ədəd diskont istiqrazlar
01.10.2020 ci il tarixli AZ2005019461 saylı qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçən hər birinin nominal dəyəri 1000 (bir min) manat olan 1400 (bir min dörd yüz) ədəd faizli təmin edilməmiş istiqrazlar
01.10.2020 ci il tarixli AZ2006019460 saylı qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçən hər birinin nominal dəyəri 1000 (bir min) ABŞ dolları olan 4948 (Dör min doqquz yüz əlli səkkiz) ədəd faizli təmin edilməmiş istiqrazlar
29.01.2021 ci il tarixli AZ2008019468 saylı qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçən hər birinin nominal dəyəri 1000 (bir min) ABŞ dolları olan 188 (bir yüz səksən səkkiz) ədəd faizli təmin edilməmiş istiqrazlar
29.01.2021 ci il tarixli AZ2007019469 saylı qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçən hər birinin nominal dəyəri 1000 (bir min) manat olan 6000 (altı min) ədəd faizli təmin edilməmiş istiqrazlar
Faizli təmin edilməmiş istiqrazlar üzrə şərtlər;

ABŞ dollarında
• İllik 9%
• Aylıq faiz ödənişi

Manatda
• İllik 15%
• Aylıq faiz ödənişi